3D Yazıcı Nozul Sıkışması: Ana Nedenler ve Temizleme Yöntemleri

Merhaba Yaratıcı Tasarımcılar,

Nozul tıkanmasının aslında birçok nedeni vardır, ancak bunlar esas olarak aşağıdaki üç faktörle ilgilidir: filament kaynaklı, yanlış işlem, bileşen arızası.

Filament Kaynaklı;

Nozul, baskı sırasında filament için tek çıkış yoludur. Bu nedenle, memeniz tıkalıysa, çoğu durumda kullandığınız filamentle ilgisi vardır. Filament kalitesi dikkate alınması gereken ilk şeydir. Düşük kaliteli filamentler genellikle standart sınırların ötesinde zamanla biriken ve nozulu tıkama olasılığı olan yabancı maddeler içerir. Ayrıca, bu tür filamentler genellikle tutarsız çaplara sahiptir ve bu da meme sıkışmasına da yol açabilir. Bu nedenle, gelecekte çok fazla bakım maliyetine neden olabileceğinden, ucuz filamentler hakkında ikinci bir düşünceniz olsun.

Ama iyi filamentler sorunu bir kereliğine çözecek mi? Cevap olumsuz.

Filamentlerin depolanması da önemlidir, çünkü filaman üzerinde biriken nem ve toz da meme sıkışmasının yaygın nedenleridir. Islandıktan sonra (yetersiz depolama nedeniyle), filaman giderek sertleşecek ve daha kırılgan hale gelecektir. Modülde kolayca kırılabilir ve bu nedenle nozuldan düzgün bir şekilde ekstrüde edilemez. Ek olarak, ıslanan filamentler daha yüksek bir erime noktasına sahiptir ve bu da meme sıkışmasına neden olabilir. Filament memeden ekstrüde edildiğinde, onunla birlikte toz eritilmeyecek ve birlikte ekstrüde edilmeyecektir. Aksine meme çıkışında birikecek ve zamanla nozulu tıkayacaktır. Filament saklama ve kurutma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. 3D Printing Filament Saklama ve Kurutma: Neden ve Nasıl.

Yanlış İşlem;

Alışılmış işlemlerinizin çoğu, bilmeden püskürtme ucu sıkışmalarına neden olur. Birkaç tipik olanlar aşağıdaki gibi listelenmiştir.

En direkt yanlış işlem aslında meme temizleme alışkanlığının olmamasıdır. Püskürtme ucunun tıkanma olasılığını azaltmak istiyorsanız, her baskıdan sonra içeride veya dışarıda kalan kalıntıları gidermek için önce püskürtme ucunu temizlemeyi unutmamalısınız (belirli yöntemler daha sonra tanıtılacaktır). Çıkarılmazsa meme içindeki kalıntılar kaçınılmaz olarak zamanla meme sıkışmasına neden olur ve dışarıda kalanlar memenin belirtilen sıcaklığa kadar ısınmasını engelleyebilir. Sonuç olarak, filament tamamen eritilemez ve bu nedenle nozulu tıkar.